Privacybeleid

Pay.nl is een project van TinTel B.V.. TinTel B.V. opereert de website www.pay.nl. Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website bezoekt (hierna te noemen 'Bezoeker'), ons merchant administratie panel gebruikt (hierna te noemen 'Gebruiker'), een betaling doet bij een retailer die bij ons is aangesloten en waarvoor wij de betalingen verwerken (hierna te noemen 'Eindgebruiker'), waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van prospects, klanten/merchants, partners, gebruikers en eindgebruikers (kopers).

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Pay.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat Pay.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website, het merchant administratie panel en/of onze diensten, geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Wet bescherming persoonsgegevens
Wij zullen de ontvangen persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefonisch contact, aanvraagformulieren, de verkoopkanalen van onze merchants, het merchant administratie panel en andere manieren worden vrijwillig verkregen. TinTel B.V. is aangemeld bij het autoriteit persoonsgegevens onder het meldingsnummer: 1580651

Ons gebruik van verzamelde gegevens


Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten of een betaling wilt uitvoeren voor de aankoop van een goed of dienst bij een merchant, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Pay.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

Uw relatie

Persoonsgegevens

Gebruik van onze dienst als Eindgebruiker/Koper:

Naam, adres, geboortedatum, e-mail adres, IP-adres, bankrekeningnummer, geslacht en ordergegevens.

Gebruik van onze dienst als Bezoeker van de website:

E-mailadres (indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief/e-mailnotificaties), IP-adres Verder kunnen wij de volgende niet-persoonsgegevens verwerken: browsertype, browserversie, website bezoek (duur) en bezochte pagina's.

Gebruik van onze dienst als Gebruiker van het panel:

Naam, adres, woonplaats, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, nummer-ID-document.


Communicatie
Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die bewaren. Ook telefoongesprekken kunnen worden opgenomen. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Pay.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in het gebruiksgemak van onze website en onze klanten, zodat wij onze website en diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) en vergelijkbare technologieen om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van Pay.nl of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser van de gebruiker op de harde schijf van diens computer wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de instellingen en voorkeuren van de websitebezoeker te onthouden.

Deze website maakt gebruik van vier soorten cookies:

 1. Functionele cookies die automatisch worden aangemaakt door het CMS (beheerssysteem) van de website. Het CMS beheert hiermee de sessie van een (nieuwe) gebruiker. Deze cookie wordt alleen gebruikt als iemand inlogt.
 2. Analytische cookies van Google, zij plaatst cookies om de statistiekendienst te kunnen leveren. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als men hiertoe wettelijk wordt verplicht, of als derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
 3. Analytische cookies van NewRellic, zij plaatst cookies om de performance van ons platform te monitoren. Zo kunnen wij de laadsnelheden van pagina combineren met de noodzakelijke processen op onze servers. Deze cookies worden automatisch verwijderd bij het sluiten van de browser en bevatten geen persoonsgegevens.
 4. Gegevens cookies, waarmee u op uw lokale werkstation gegevens kunt opslaan om informatie automatisch in te vullen. Zoals het e-mailadres of uw voor- en achternaam. Deze coockies worden enkel opgeslagen indien u expliciet toestemming geeft.

De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in de browser aanwezig.

Cookies van derden
Op deze site wordt geen gebruik gemaakt van cookies die door derden gebruikt kunnen worden voor advertentiedoeleinden, maar enkel cookies voor het ‘juist’ functioneren van de site zelf en het kunnen inzien van de route die de gebruikers afleggen binnen de grenzen van de site.

Cookies uitzetten
Cookies kunnen worden verwijderd en uitgezet via de internetbrowser. Hoe, dat verschilt per browser. Op deze pagina van de Consumentenbond is toelichting en uitleg te vinden.

Doeleinden


De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

Uw relatie

Doeleinden

Eindgebruiker/Koper

 • Om de diensten van Pay.nl te leveren, de overeenkomst met de retailer en de transacties tussen u en de retailer (van aangekochte diensten/producten via de retailers verkoopkanalen) via de door u gekozen betaalmethode uit te voeren.
 • Om customer support te verlenen.
 • Om frauduleze/illegale activiteiten te monitoren en bestrijden.
 • Om te voldoen aan relevante wettelijke regelgeving, een rechtsverzoek of andere juridische procedures.
 • Om de ondernemer statistische inzicht te geven.
 • Voor het mogelijk maken van eenvoudig (delen van) de bestelling terug te boeken.
 • Eenvoudig herhaalbetalingen te kunnen uitvoeren.

Bezoeker van de website

 • Om u te kunnen voorzien van nieuws, informatie en marketing met betrekking tot onze, en andere soortgelijke, diensten.
 • Om de diensten van ons te kunnen verkopen.
 • Voor customer relationship management doeleinden.
 • Om u te benaderen indien u een contactformulier heeft ingevuld.
 • Om (nieuwe) diensten te ontwikkelen en te testen.
 • Voor de verbetering en ontwikkeling van onze websites en diensten.
 • Om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving.

Gebruiker van het panel

 • Om u toegang te verschaffen tot het merchant administratie panel.
 • Om u te identificeren als werknemer, bestuurder of uiteindelijk belanghebbende van uw bedrijf.
 • Om uw gebruik van het administratie panel conform de toepasselijke gebruikersvoorwaarden te monitoren.
 • Om (nieuwe) diensten te ontwikkelen en te testen.
 • Om te voldoen aan relevante wettelijke regelgeving.


We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor de verlening van onze diensten.

Derden


Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met aan ons gelieerde ondernemingen (de moedermaatschappij en dochterondernemingen) en derden voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij selecteren derde partijen met de nodige zorgvuldigheid en waarborgen dat zij voldoende maatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen, conform de wet of contractuele verplichtingen.

Derde partijen zijn bijvoorbeeld de betaalmethoden leveranciers (bijvoorbeeld een bank in het geval van iDEAL, een Creditcard aanbieder of een 'achteraf betaaloptie' zoals AfterPay en Billink) waarmee persoonsgegevens van Eindgebruikers worden gedeeld om de transactie en betaling succesvol uit te voeren. Deze partijen zijn vaak financiële instellingen die onder toezicht staan van de Nederlandsche Bank of een andere Europese Centrale Bank. Zij gebruiken de daartoe benodigde transactiegegevens slechts voor het uitvoeren van de betaling.

Daarnaast maken wij in bepaalde gevallen voor operationele of technische doeleinden, zoals bijvoorbeeld de hosting van servers, gebruik van de (IT) dienstverlening van derden, welke derden tevens zijn gevestigd binnen de EU. Wij hebben met deze partijen afspraken gemaakt over de adequate beveiliging van jouw gegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Beveiliging


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om onbevoegde toegang tot, en verlies van, uw gegevens te voorkomen. Zo zijn de verbindingen met Pay.nl altijd 'versleuteld'. Pay.nl is PCI (Payment Card Industrie standard) gecertifieerd en laat haar techniek regelmatig controleren.

Veranderingen


Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen.

Rechten van verzet, inzage en correctie


Wij bieden u de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. U kunt ons altijd vragen om een overzicht van uw gegevens en verzoeken deze te corrigeren of te verwijderen indien de gegevens niet correct zijn of irrelevant voor de gestelde doeleinden. U kunt daartoe een e-mail sturen aan het e-mailadres zoals onderaan de pagina vermeld.

Indien de gegevensverwerking door ons voor u bezwaren oplevert, kunt u dat per e-mail laten weten met opgave van de reden(en) voor het bezwaar. Indien u ervoor kiest uw toestemming voor verdere verwerking zoals omschreven in dit privacybeleid in te trekken, dan houdt dit voor u in dat wij niet langer in staat zijn om de door u verzochte diensten te leveren of uw betaling(en) te verwerken.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en 'services' op onze en andere websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback


We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Email: compliance@pay.nl

Versie 2.0 (november 2016)