Compliance

Handhaven wet- en regelgeving

Compliance

PAY. is een oer-Hollandse internationale financiële dienstverlener. PAY. maakt online betalingen mogelijk door middel van innovatieve betaaloplossingen uit het binnen -en buitenland. Dit doen wij vanuit onze visie: veilig en betrouwbaar betalingen mogelijk maken door professioneel en integer handelen.

PAY. is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 24283498 en heeft een vergunning als betaalinstelling. De vergunning wordt verstrekt door De Nederlandsche Bank (DNB) als de onderneming financieel gezond (solvabel) is en voldoet aan voorwaarden voor integer bestuur.

michiel.png

Michiel Peeze
Certified Compliance Professional

Toezicht

DNB houdt voortdurend toezicht op financiële instellingen zoals PAY. op basis van te rapporteren cijfers en andere gegevens. In de Wet Financieel Toezicht (Wft) zijn regels ten aanzien van betaalinstellingen vastgelegd.

Daarnaast is o.a. de Wet ter voorkoming van Witwassen en financieren van Terrorisme (Wwft) en de sanctiewet (SW) van toepassing.

Registreer in één keer goed!

PAY. krijgt vaak te horen dat bepaalde (legitimatie) procedures en vooral de UBO opgave bij concullega’s achterwege worden gelaten. Voor jou in eerste instantie minder administratieve rompslomp en voor onze concullega’s wellicht goed voor de aanwas van klandizie. Echter, dit is strijdig met de geldende wetgeving (o.a. Wft, Wwft & SW).

Naast dat PAY. wet- en regelgeving naleeft, heeft PAY. met vele betaalopties contracten waarin staat dat PAY. verantwoordelijk is voor de acceptatie van jou als klant én de controle op naleving van wet- en regelgeving. Onze relatie met de verschillende betaalopties is sterk. Zij kunnen erop vertrouwen dat een klant van PAY. volledig gecontroleerd en compliant is en jij hoeft nergens meer naar om te kijken. Daarnaast is het voor een consument helder: betaal je via PAY, dan betaal je veilig en vertrouwd.

Wat krijg je daar voor terug?

PAY. houdt vast aan haar missie: veilig en betrouwbaar betalingen mogelijk maken door professioneel en integer te handelen. Dit houdt in dat PAY. samen met jou handelt conform de letter en geest van de wet. Jij bent er dan van verzekerd dat jouw tegoeden veilig zijn bij ons en dat wij bijdragen aan een sterk en betrouwbaar financieel stelsel waarbij PAY. haar verplichtingen nakomt. Daarnaast kunnen wij alle betaalopties eenvoudig en snel met enkele muisklikken aanbieden omdat wij reeds in het bezit zijn van alle benodigde gegevens. Jij hoeft dus geen aanvullende documentatie of stukken aan te leveren.

Compliance blogposts

PAY. publiceert regelmatig een blogpost met 'compliance' gerelateerde onderwerpen. Klik op de onderstaande button voor een overzicht.

bekijk nieuws

Termen uit de financiële wereld

CDD

Customer Due Dilligence oftewel, het “ken je klant” principe. Als betaalinstelling dienen wij onze klanten te kennen én geen relaties aan te gaan met personen die het vertrouwen in de financiële onderneming kunnen schaden. Het klantonderzoek bestaat uit meerdere onderdelen:

 • de identificatie en verificatie van klanten;
 • de identificatie en verificatie van de uiteindelijk belanghebbende (UBO);
 • vaststellen van doel en aard van de zakelijke relatie;
 • Monitoring en review van cliënten en transacties;

Compliance

Bevorderen en het doen toezien op de naleving van externe en interne regels die relevant zijn voor de integriteit van de organisatie.

Integriteit

De (karakter)eigenschap van een individu of organisatie die inhoudt dat die eerlijk en oprecht is. Integriteit wordt ook geassocieerd met professionele verantwoordelijkheid, onkreukbaarheid en rechtschapenheid.

PEP

Politically Exposed Person oftewel politiek prominente persoon. Van een PEP is sprake als het gaat om niet-ingezetenen van Nederland of Nederlandse ingezetenen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben. De volgende functionarissen worden aangemerkt als een PEP:

 • staatshoofden, regeringsleiders, ministers, staatssecretarissen;
 • parlementsleden;
 • leden van hoge rechterlijke instanties;
 • ambassadeurs, hoge legerofficieren;
 • leidinggevenden van overheidsbedrijven en toezichthouders.

Ook directe familieleden van de genoemde functionarissen vallen onder het PEP begrip.

Tekenbevoegde

De natuurlijk persoon die volgens de registratie van de onderneming in het handelsregister (KBO in België) tekenbevoegd is. Indien iemand 'gezamenlijk' tekenbevoegd is, dienen twee mensen te tekenen.

UBO

Als betaalinstelling identificeren wij bij elke cliënt de uiteindelijk belanghebbende (Ultimate Beneficial Owner). De uiteindelijk belanghebbende is altijd een natuurlijk persoon. Het onderzoek naar de UBO is een wettelijke eis. De wettelijke definitie van een uiteindelijk belanghebbende is: de natuurlijk persoon die:

 1. een belang houdt van meer dan 25 procent in het kapitaal van een cliënt;
 2. meer dan 25 procent van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering van een cliënt;
 3. feitelijk zeggenschap kan uitoefenen in een cliënt;
 4. begunstigde van 25 procent of meer van het vermogen van een cliënt of een trust is; of een bijzondere zeggenschap heeft over 25 procent of meer van het vermogen van een cliënt;

Wij helpen jou graag verder

Neem snel en eenvoudig contact met ons op.
PAY. maakt gebruikt van cookies voor een goede gebruikerservaring, statistisch inzicht, monitoring van onze techniek en voor het afspelen van video.